PROČ STŘECHA Z BŘIDLICE?


Kvalitní střecha z břidlice je mezi střešními krytinami materiálovým i řemeslným vrcholem. Správně provedená břidlicová střecha nejen že esteticky a architektonicky významně zvýrazní celou budovu, ale zároveň zvýší hodnotu stavby. Břidlice je čistě přírodní surovina, bez jakýchkoliv chemických přísad či barviv, tedy 100% ekologická. Kvalitní břidlice se vyznačuje dlouhou životností a stálobarevností po celou dobu životnosti.

U břidlicových střech hodnotíme především tyto 3 základní oblasti:

Kvalita materiálu

1 Do této oblasti spadá životnost břidlice, opracovatelnost, mechanická a chemická odolnost, stálobarevnost

Kvalita zpracování

2 Vodotěsnost krytiny, správnost opracování, zkušenosti odborné firmy

Technologie pokládky

3 Vhodný výběr způsobu krytí, správná podkladní konstrukce, správné upevňování

Ve všech těchto bodech nabízíme zákazníkům to nejlepší. Dodáváme kvalitní břidlici z ověřených ložisek. Doporučíme vhodný typ krytí dle parametrů střechy. Poskytneme konzultaci provedení detailů střech. Rádi také zajistíme i kvalitní pokládku střechy po celé Evropě.

Ukázky realizací


Divoké krytí na přístřešku – provádí se přírodními, neformátovanými kameny, které se do daných tvarů přisekávají až na střeše. Toto je nejstarší a zároveň jeden z nejnáročnějších způsobů pokládky.

Ornament – provádí se často pro zvýraznění střechy nebo budovy nebo jako ozdoba, která dá střeše jistou originalitu. Vykrývat se můžou také různé symboly, např.emblémy, loga, atp.

Německé krytí na rodinném domě – díky kamenům různých formátů se dají vykrývat detaily, které nelze často provést jinými, standardními, střešními materiály.

Napojení komínu – provádí se pomocí úžlabních a doplňkových kamenů.

Nároží – jeden ze způsobů provedení nároží pomocí doplňkových kamenů. Bezpečnostní pokrývačský hák.

značka TROPPA – záruka prvotřídní kvality, servisu i cen

Dlouholeté zkušenosti s břidlicí nás vedou k tomu, abychom se kvalitou zaobírali především. Naše krytina je zkoušená a certifikovaná  autorizovanou zkušebnou a samozřejmostí je Prohlášení shody s příslušnou výrobkovou normou. Naše břidlice plně odpovídá materiálovému standardu a ve svých nejdůležitějších parametrech splňuje i překračuje evropskou normu ČSN EN 12326. Dodávky břidlice jsou navíc stále pod průběžnou kontrolou našeho geologa.

Firma TOPSTEIN dodává, pod obchodním názvem TROPPA, velmi kvalitní střešní břidlici především fylitického typu z pečlivě vybraných ložisek. Břidlice TROPPA pochází z prověřených lomů převážně z oblasti Galicie v severozápadním Španělsku, ale i z ostatních světových nalezišť. Břidlici proto dělíme na různé typy, např. TROPPA SC, TROPPA LS19, TROPPA SG, atp. přičemž jednotlivá označení znamenají rozlišení dle lomů, ze kterých břidlice pochází. Kvalita všech těchto typů je vynikající. Rozdíly jsou pouze ve vlastnostech kamenů. Jednotlivé typy se tak liší např. barevným odstínem, složením (např. vyšší obsah křemičitanů = větší tvrdost kamene), povrchovou strukturou (např. rustikálnější nebo hladší povrch), tloušťkou (rustikálnější vzhled střechy), atp.

 

ZÁRUKA

Na střešní břidlici TROPPA poskytujeme standardně 10-ti letou záruku na mrazuvzdornost při dodržení zásad správné skladby střechy a technologie pokládky.

Ukázky realizací


Divoké krytí na přístřešku – provádí se přírodními, neformátovanými kameny, které se do daných tvarů přisekávají až na střeše. Toto je nejstarší a zároveň jeden z nejnáročnějších způsobů pokládky.

Ornament – provádí se často pro zvýraznění střechy nebo budovy nebo jako ozdoba, která dá střeše jistou originalitu. Vykrývat se můžou také různé symboly, např.emblémy, loga, atp.

Německé krytí na rodinném domě – díky kamenům různých formátů se dají vykrývat detaily, které nelze často provést jinými, standardními, střešními materiály.